ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Ενημέρωση του κοινού για την 3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.08 ¨Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)¨ του Μέτρου 10 ¨Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα¨ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της ΠεριφέρειαςΔυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΞΙΥ4653ΠΓ-0ΥΒ, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr , του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr , η 3η Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αριθμός πρωτοκόλλου 3645/13-7-2020) για συμμετοχή στη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης για την εν λόγω Πρόσκληση είναι από 30/07/2020 έως 07/09/2020.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη συγκεκριμένη Δράση υποβάλλουν προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης θα υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον προαναφερόμενο ιστότοπο εγγραφής https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στηΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 9, Φλώρινα, τηλ.: 2385350553).

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail