Αρμενοχώρι - αναδασμός

Ενημέρωση για τον αναδασμό αγροκτήματος Αρμενοχωρίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ενημέρωση για τον αναδασμό αγροκτήματος Αρμενοχωρίου

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγρ/τος Αρμενοχωρίου ανακοινώνεται ότι την Τρίτη  28 Μαΐου 2024 θα αναρτηθούν στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Τοπικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα για τριάντα (30) ημέρες:

α) Κτηματολογικό Διάγραμμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό αγροκτήματος Αρμενοχωρίου και καθορισμός των Περιοχών του Αναδασμού

β) Κτηματολογικό Διάγραμμα Ποιοτικής Κατάταξης αγροτεμαχίων

γ) Κτηματολογικός Πίνακας  των ακινήτων που συμπεριλαμβάνονται στον αναδασμό

δ) Πίνακας Ιδιοκτητών της ανωτέρω περιοχής

Και προσκαλεί :

Τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν , στην Επιτροπή Αναδασμού εντός ενός μήνα  δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024,  τυχόν ενστάσεις τους για:

 α)  τα σύνορα, το εμβαδόν των αγροτεμαχίων τους, για τα δικαιώματά τους σε αυτά ή και για οποιαδήποτε εγγραφή στον Κτηματολογικό Πίνακα και το Διάγραμμα που να αφορά τα δικά τους ακίνητα συνυποβάλλοντας αποδεικτικά στοιχεία των ισχυρισμών τους (συμβόλαια, τίτλους Υ.Γ. , έντυπο Ε9, δήλωση καλλιέργειας κ.λ.π.)

β)  την ποιοτική κατάταξη των αγροτεμαχίων

Επίσης οι κτηματίες της υπό αναδασμό περιοχής παρακαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για προνομιακή παραχώρηση ακινήτων  (οικοδομημένοι χώροι, κήποι, δενδροκαλλιέργεις, μονοτεμάχια ξηρικά άνω των 10 στρεμμάτων κ.α.)

 Οι ενστάσεις θα κατατίθενται σε εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας που θα βρίσκεται τις εργάσιμες ημέρες , πλην Τετάρτης , από τις 09:30 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας  Αρμενοχωρίου.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

ΡΟΥΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail