Αλεπού - λύσσα

Aξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων για τη λύσσα μετά την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2024

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Έναρξη ενεργητικής επιτήρησης (αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων για τη λύσσα μετά την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2024

Το «Πρόγραμμα Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων για τη λύσσα, μετά την εμβολιαστική εκστρατεία της άνοιξης του 2023» στη χωρική αρμοδιότητα των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας, ξεκινάει στις 22 Μαΐου  2024 και θα διαρκέσει για δύο (2) μήνες (έως 22 Ιουλίου  2024), με πιθανότητα παράτασης.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στη θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού ενήλικων κόκκινων αλεπούδων.

Η συλλογή των δειγμάτων-ζώων γίνεται από:

Συγκροτημένα συνεργεία δίωξης των Δασικών Υπηρεσιών, θηροφυλάκων, κυνηγών, σύμφωνα με το Δασικό Κώδικα. Διευκρινίζεται ότι για τα συνεργεία δίωξης, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Όταν όμως κυνηγοί και φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης στην προσκόμιση δειγμάτων, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια θήρας σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κυνηγετικοί σκύλοι που συμμετέχουν στη συλλογή, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, με τον αντιλυσσικό εμβολιασμό σε ισχύ.

Η διαδικασία προβλέπει:

H συλλογή όλων των δειγμάτων-νεκρών ζώων, γίνεται τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρμες, μάσκες, προστατευτικά γυαλιά, αδιαπέραστους πλαστικούς περιέκτες κλπ.).

Αμέσως μετά τη θανάτωση των αλεπούδων και σε συνεννόηση με τα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία, οι κυνηγοί οφείλουν να μεταφέρουν τα θανατωμένα ζώα, σε κατάλληλη συσκευασία, παραδίδοντάς τα σε συγκεκριμένους χώρους των Κτηνιατρικών Γραφείων.

Τα αρμόδια Κτηνιατρικά Γραφεία θα παραλαμβάνουν τα δείγματα-ζώα και οι κυνηγοί θα συμπληρώνουν το «Έντυπο Αποστολής Δειγμάτων».

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του πεδίου «Τοποθεσία συλλογής δείγματος / Γεωγραφικές Συντεταγμένες σημείου συλλογής» στο έντυπο αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς και φύλακες θήρας. Τα λοιπά έντυπα συμπληρώνονται από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και τα δείγματα κωδικοποιούνται.

Προβλέπεται επιχορήγηση ύψους πενήντα ευρώ (50 €) ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην Τοπική Κτηνιατρική Αρχή και θα είναι κατάλληλη για δειγματοληψία.

Προκειμένου η αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών να είναι αποτελεσματική, παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να δώσουν έμφαση στην προσκόμιση ΕΝΗΛΙΚΩΝ αλεπούδων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Γραφεία της ΠΕ Φλώρινας.

 

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Κτηνιατρικής


Καντζόγλου Θεόφιλος

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail