ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Εγκύκλιος διόρθωσης σφαλμάτων μέσω Διοικητικών Πράξεων και Υποβολής Εκπρόθεσμων Ε.Α.Ε. έτους αιτήσεων 2020 δικαιούχων Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Φλώρινας ανακοινώνεται ότι στο διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έχει αναρτηθεί με ΑΔΑ: ΨΒ7Ρ46ΨΧΞΧ-3ΤΣ η με αρ. πρωτ. 64712/12-10-2020 Εγκύκλιος διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω Διοικητικών Πράξεων καθώς και Υποβολής  Εκπρόθεσμων Ε.Α.Ε. έτους αιτήσεων 2020 όσον αφορά τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας στο τηλέφωνο 2385350553.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail