Δημοσιοποίηση 2ης και 3ης Τροποποίησης του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση της 2ης και 3ης Τροποποίησης (ΑΔΑ: 6ΚΑΓ4653ΠΓ-40Η & 9ΠΠΕ4653ΠΓ-8ΞΥ) της αριθμ. 130/5917/18-01-2017 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ ), αντικαθιστώντας την υποπαράγραφο 1.6 και την πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 «Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης», ως ακολούθως:

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 13-03-2017. Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μέσω πληροφοριακού συστήματος στον ιστότοπο:

https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration

και η επεξεργασία των αιτήσεων  στον ιστότοπο:

https://p2.dikaiomata.gr/Organics16.

                                                                     Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                         ΑΛΤΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail