Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα» ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο

Πληρ. : Γραμματεία.   

Τηλ.   : 23850-54512-13      

Fax    : 23850-54524                                                                            

 

         ΘΕΜΑ : Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα» ΠΕ Φλώρινας

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα», προϋπολογισμού #130.000,00 €#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», για την Α2 Τάξης και Ανω του Μ.Ε.ΕΠ.

 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

 

Εσωτερική Διανομή

Δ.Τ.Ε. ( αρχείο + φάκελος έργου)

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΣΙΑΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΝΙΚΟΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail