Πετρέλαιο

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Γεωργιάδη Βασίλειο

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Γεωργιάδη Βασίλειο

 

Με την υπ’ αριθμόν Φ.30/7/2/479/18.07.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, χορηγήθηκε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με αποθηκευτικούς χώρους στον Γεωργιάδη Βασίλειο.

Ο  αναφερόμενος έχει έδρα στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου,  στο Δήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.:  035637219

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005).

 

 – Ε.Π.-
Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Φλώρινας
Χρυσούλα Βοσκοπούλου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail