ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Διευκρινήσεις για την υποβολή προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων πληρωμών 1ης, 2ης & 3ης Πρόσκλησης Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Φλώρινας ανακοινώνεται ότι κατά την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων των πληρωμών έτους 2020 της 1ης, 2ης και 3ης Πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2014-2020 από τους ενδιαφερόμενους, στην περίπτωση που ο κωδικός απόρριψης σχετίζεται με την υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, τότε παράλληλα με την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής στην αντίστοιχη καρτέλα του πληροφοριακού συστήματος οι παραγωγοί θα πρέπει να προβούν σε αναθεώρηση της οριστικής εγγραφής στην καρτέλα «Υποβολή παραστατικών» και να υποβάλλουν εκ νέου τα ορθά παραστατικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας στο τηλέφωνο 2385350553.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail