Διευκρινίσεις από την Π.Ε. Φλώρινας αναφορικά με την παράταση των συμβάσεων προσληφθέντων λόγω Έκτακτης Ανάγκης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
Διευκρινίσεις από την Π.Ε. Φλώρινας αναφορικά με την παράταση των συμβάσεων προσληφθέντων λόγω Έκτακτης Ανάγκης

Με αφορμή δημοσίευμα της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φλώρινας κας Πέτης Πέρκα,

και προς αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων, κρίνεται επιβεβλημένο να διευκρινισθούν ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις εργασίας για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 36 του ν.4765/2021, η Π.Ε. Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη 25 ατόμων, δώδεκα διαφορετικών ειδικοτήτων (Α.Π. 29283/23-02-2022), σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 197/11-01-2022 (ΑΔΑ:627Ξ46ΝΠΙΘ-6Μ5) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ¨Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, μετά τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022¨.

Η υπογραφή των συμβάσεων (23 προσληφθέντες) πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2022 με ημερομηνία λήξης την 8η Σεπτεμβρίου 2022, όπως αναφέρεται στη σύμβαση ενός εκάστου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μάλιστα, στις 24 Μαρτίου 2022, ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, σε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου με τους προσληφθέντες συμβασιούχους, τονίστηκε ιδιαίτερα μεταξύ άλλων, ότι η χρονική διάρκεια εργασίας είναι συγκεκριμένη, δηλαδή έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι προσληφθέντες τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας, εργάστηκαν ευσυνείδητα και συνέβαλαν καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων, δεδομένου ότι το στελεχιακό δυναμικό της Π.Ε. Φλώρινας είναι αποδεκατισμένο.

Στις 28 Ιουνίου 2022 με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, και μετά από σχόλια που είχαν «ακουστεί» στην κοινωνία της Φλώρινας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους συμβασιούχους όπου τονίστηκε εκ νέου ότι καταληκτική ημερομηνία είναι η 8η Σεπτεμβρίου 2022, καθώς και ότι διερευνάται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων, ώστε να καλύψουν χρόνο εργασίας συνολικής διάρκειας 8μηνών.

Στις 4 Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημα των συμβασιούχων, συνάντηση στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, όπου ετέθη από τους συμβασιούχους το αίτημα της παράτασης. Είχε προηγηθεί η παράταση της Έκτακτης Ανάγκης (αριθμ. πρωτ. Α686/11-07-2022, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας), μέχρι την 11η Ιανουαρίου 2023.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τους συμβασιούχους για τις ενέργειες που είχαν γίνει μέχρι εκείνη την ημέρα, τόσο από τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας όσο και από τον ίδιο, στο πλαίσιο της διερεύνησης της δυνατότητας παράτασης. Τους γνωστοποιήθηκε επίσης, ότι ανάλογες ενέργειας είχαν γίνει και από φορείς άλλων περιοχών της πατρίδας μας, μετά την κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη, και τους είχε δοθεί η ίδια απάντηση, ότι δηλαδή ισχύουν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Οι συμβασιούχοι γνωστοποίησαν στον Αντιπεριφερειάρχη ότι προτίθενται να συναντηθούν με τους τοπικούς βουλευτές, ο δε Αντιπεριφερειάρχης τους παρότρυνε να πραγματοποιήσουν τις συναντήσεις και να μεταφέρουν το αίτημα τους, καθώς και ο ίδιος θεωρεί ότι ο νόμος έπρεπε να προβλέπει τη σύναψη σύμβασης 8μηνης διάρκειας.

Επίσης τονίστηκε από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη ότι η καταληκτική ημερομηνία των συμβάσεων καθορίζεται με βάση τις ημερομηνίες της περιόδου Έκτακτης Ανάγκης, ενώ σε ενδεχόμενη παράταση της κήρυξης σε Έκτακτη Ανάγκη προβλέπεται η εκ νέου προκήρυξη θέσεων, εφόσον ζητηθούν.

Στο δελτίο τύπου της βουλευτού κας Πέτης Πέρκα έγινε αναφορά για 8μηνη σύμβαση, η οποία ανασκευάστηκε άμεσα την επόμενη μέρα με ανάλογο δελτίο τύπου καθώς, προφανώς σε λανθασμένη πληροφόρηση στηρίχθηκε το πρώτο δελτίο τύπου.

Κρίνεται επομένως απαραίτητο να διευκρινιστεί, ότι οι εν λόγω συμβάσεις, όπως ορίζουν οι διατάξεις, είχαν καταληκτική ημερομηνία λήξης και δεν υπήρχε η δυνατότητα της 8μηνης διάρκειας, όπως αναφέρεται στο παραπάνω σύντομο ιστορικό.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail