Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Βαρικού»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Βαρικού»

Η Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠ.Ε. Φλώρινας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Βαρικού» με προεκτιμώμενη αμοιβή 57.282,96 € (χωρίς ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) στα γραφεία του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας, την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.florina.pdm.gov.gr] από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ [www.eprocurement.gov.gr]. Έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν τον διαγωνισμό από τα γραφεία του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας (Διοικητήριο Φλώρινας, Πτολεμαίων 1).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23853-50486, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ανδρέου Στυλιανός (email : t.tea@florina.pdm.gov.gr).

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η  4/08/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας (Διοικητήριο Φλώρινας, Πτολεμαίων 1), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Πατήστε εδώ για τα σχετικά αρχεία.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail