Διακήρυξη Σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος – Σκοπιάς”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος – Σκοπιάς”

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση της έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε έκταση αγροτεμάχια ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Εκτιμώμενη Αξία: 423732.68 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών-διευκρινήσεων: έως 29/08/2018

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο σύστημα: έως 07/09/2018, ώρα 11.00 π.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης τεχνικών προσφορών:11/09/2018 ώρα 11.00 π.μ.

Για περισσότερα πατήστε εδώ και εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail