Διακήρυξη και περίληψη μελέτης αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου-Σιταριάς-Σ.Σ.Βευής

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη και περίληψη μελέτης αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου-Σιταριάς-Σ.Σ.Βευής

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΤΑΡΙΑΣ-Σ.Σ. ΒΕΥΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 796.449,40 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Πατήστε εδώ για την Περίληψη.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη.

Πατήστε εδώ, για τον Φάκελο Έργου.

Πατήστε εδώ, για την Προεκτίμηση του Αναδασμού.

Πατήστε εδώ, για την Οικονομική Προσφορά.

Πατήστε εδώ, για το Ευρωπαϊκό Έντυπο Συμβάσεων.

Πατήστε εδώ, για Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής.

Πατήστε εδώ, για Υπόδειγμα κειμένου απόδειξη ειδικής τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας.

Για Διευκρίνηση Προκήρυξης Μελέτης Αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου-Σιταριάς-Σ.Σ.Βευής, πατήστε εδώ. Για το αρχείο xml πατήστε εδώ.

Για Συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ. Για επιπλέον διευκρίνηση πατήστε εδώ.

Νέο: Για διευκρινήσεις πάνω σε ερωτήσεις πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail