Διακήρυξη Δημοπρασίας Νο 12 / 2016

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Δημοπρασίας 12/2016

Για την εκμίσθωση της χρήσης και Εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων
του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 242/26-7-96  (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96),  και μετά την αριθ.2370/19-12-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διενεργηθεί  φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (2017 & 2018), από την υπογραφή της σύμβασης (για το σχέδιο σύμβασης πατήστε εδώ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην προφορική και φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους  παρακάτω όρους της διακήρυξης : (για τους όρους της διακήρυξης πατήστε εδώ)

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail