Δελτίο τύπου από τον αναδασμό Μελίτης_2017

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Την Πέμπτη 19-01-2017 πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τοπικής
Κοινότητας Μελίτης η κλήρωση για τα νέα τεμάχια που θα προκύψουν κατά τον
διενεργούμενο αναδασμό αγροκτήματος Μελίτης.
Η κλήρωση κρίθηκε ως απόλυτα επιτυχημένη ενώ τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις του Ν. 674/77 περί αναδασμού.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τους συμμετέχοντες κτηματίες στον
αναδασμό για την πολυπληθή παρουσία τους παρόλες τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες, για την άψογη συνεργασία τους και την υπομονή που υπέδειξαν κατά την
πολύωρη διαδικασία.
Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε επίσης τον Αντιπεριφερειάχη κ. Στέφανο Μπίρο για
την παρουσία του και την τοποθέτησή του σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων.
Το ερχόμενο καλοκαίρι θα υποδειχθούν τα νέα ακίνητα και μετά από λίγους μήνες θα
εκδοθούν οι τίτλοι κυριότητας γεγονός που σημαίνει το τέλος σε χρόνια προβλήματα
ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναδασμού θα συνεχιστούν από τον επόμενο μήνα
κι ως εκ τούτου παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν τις όποιες ενστάσεις
τους να επικοινωνούν με τα υπηρεσιακά στελέχη της Επιτροπής ( Κόρδας Κων/νος,
Βράντση Ελένη , Νικολαίδης Χρήστος, Μίγκος Στέφανος) ή τους Αναδόχους
Μελετητές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
ΑΓΡ/ΤΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

Τηλ. Επικοινωνίας
2385350484 , Κόρδας Κων/νος
2310321708, Παύλου Αθανάσιος
2310846096, Εμίνογλου Χρήστος

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail