Πετρέλαιο

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Κωτσοπούλου Δάφνη)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (Κωτσοπούλου Δάφνη)

 

Με την υπ’ αριθμόν Φ.30/8/2/197554/11.01.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, χορηγήθηκε άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους στην Κωτσοπούλου Δάφνη.

 Η  αναφερόμενη έχει έδρα επί της 7ης Νοεμβρίου,  στο Δήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.:  108238102

 Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005).

 

– Ε.Π –

Η Αν. Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Π.Ε. Φλώρινας

Χρυσούλα Βοσκοπούλου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail