Απολογισμός πεπραγμένων έργων και δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2020 – Μέρος 2ο

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας  προχωρά στοχευμένα στην ωρίμανση έργων υποδομής, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου, την τουριστική ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Έργα Υποδομών που Εξελίσσονται στην Π.Ε. Φλώρινας 

α. Κάθετος Άξονας ¨Κοζάνη – Ξινό Νερό – Κόμβος Αμμοχωρίου – Σύνορα Νίκης¨

(α) Βελτίωση των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών του Τμήματος Κόμβος Πτολεμαΐδας – Κόμβος Ξινού Νερού για την οποία έχει κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο στο ΕΣΠΑ με δύο υποέργα μελέτη και κατασκευή.

(β) Τμήμα ¨Ξινό Νερό- Κόμβος Αμμοχωρίου¨: Εκπονούνται οι υποστηρικτικές μελέτες του οδικού άξονα για την παράκαμψη του ορυχείου Βεύης.

(Γ) Βελτίωση των Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών του Τμήματος ¨Κόμβος Αμμοχωρίου – Κόμβος Φλώρινας¨.

       Αφορά στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου τμήματος της υφιστάμενης χάραξης προκειμένου να αποκτήσει το σύνολο του Καθέτου Άξονα ενιαία διατομή.

β. Βελτίωση του Οδικού Τμήματος ΤΕΙ – Χιονοδρομικό του Άξονα Φλώρινα – Ανταρτικό – Πρέσπες

Με απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον Ιούνιο του 2020, απεγκλωβίστηκε η ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης για τη βελτίωση του οδικού τμήματος ΤΕΙ – Χιονοδρομικό του άξονα Φλώρινα – Ανταρτικό – Πρέσπες.

Αν και η μελέτη είχε ολοκληρωθεί το 2013, οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που επέβαλε το ΥΠΕΚΑ, υπαγόρευαν την επικαιροποίηση της. Ωστόσο η χρηματοδότηση της μελέτης επικαιροποίησης λίμναζε επί έξι χρόνια, δεσμεύοντας πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ). Η πρόοδος αυτού του έργου καταδεικνύει την βούληση και την αποφασιστικότητα της νέας Περιφερειακής αρχής αλλά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και τουριστικής προβολής.

γ. Κατασκευή Νέου Κτιρίου για τη Στέγαση της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

      Η χρηματοδότηση της μελέτης και της κατασκευής του νέου κτιρίου είναι ενταγμένη, (το ύψος της ανέρχεται περί τα 12,0 εκ. €), στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η μελέτη εκπονείται και με την ολοκλήρωση της θα ακολουθήσει η δημοπράτηση της κατασκευής του νέου κτιρίου.

δ. Βελτίωση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα.

Το έργο εντάχθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 107 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ενώ η εκπόνηση της μελέτης αυτού του πολύ σημαντικού έργου ξεκίνησε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Περιλαμβάνει ανακαινίσεις και επισκευές των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εκσυγχρονισμό των δικτύων και των ψηφιακών υποδομών, βελτίωση της προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεκπεραίωση του όλου εγχειρήματος ήταν και παραμένει η καλή συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της ΑΝΚΟ, του Δήμου Φλώρινας, της ΔΕΥΑΦ, της Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας και του ΔΕΔΗΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9,8 εκ. € .

ε.Συντήρηση – Βελτίωση του Κτιρίου «Αγία Όλγα» Πρώην Παιδόπολη

Με την ολοκλήρωση του έργου το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας (τμήμα Δομών Περιβάλλοντος) και έχει ολοκληρωθεί, ενώ ο πλήρης φάκελος για την έγκριση της επέμβασης έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του  Κεντρικού Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) που ενέκρινε τις προτεινόμενες επεμβάσεις στο κτίριο. Ο Προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται περί τα 1,8 εκ. €  Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι τον Νοέμβριο ανακοινώθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΣΜΝ) η έγκριση της αλλαγής χρήσης του χαρακτηρισμένου ως μνημείου, καθώς και η μελέτη αποκατάστασής του, ενώ εκδόθηκε η αντίστοιχη απόφαση.

στ. Τελωνειακή Διάβαση Πρεσπών τη Συνοριακή Διασύνδεση ¨Λαιμός – ΜάρκοβαΝάγκα¨

        H πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την διάνοιξη της συνοριακής διάβασης στο Λαιμό Πρεσπών, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα,τον Ιανουάριο του 2020, στη γείτονα χώρα. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με αποφάσεις των υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών , ενώ συμμετείχαν  εμπειρογνώμονες των αρμόδιων υπουργείων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, με τηλεδιάσκεψη, υπό τον υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Καράογλου ο οποίος τόνισε την ανάγκη της λειτουργίας της τελωνειακής διάβασης.

Το έργο υποστηρίζει και το Υπουργείο Εσωτερικών που προωθεί την άμεση έναρξη των εργασιών ανάθεσης της μελέτης του έργου σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 Η προμελέτη εκπονήθηκε από την ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με προϋπολογισμό 2,5 εκ. € για την κατασκευή με χρηματοδότηση  από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG.

ζ. Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

  Θέλοντας να ενισχύσουμε τις δομές Υγείας προχωρήσαμε το έργο αυτό υπογράφοντας την Προγραμματική Σύμβαση Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την 3η ΥΠΕ. Για την υλοποίηση της δράσης υποβλήθηκε τεχνικό δελτίο πράξης για τη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και τελικά εκδόθηκε απόφαση ένταξης της πράξης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

Η αναβάθμιση αφορά απαραίτητες επεμβάσεις για τη σημαντική μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την ελάττωση εκπομπών αέριων ρύπων ( περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μονώσεις, κουφώματα, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά κ.α.), με τελικό σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου.

η. Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας

Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΠ 2014 – 2020. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα,  την Προμήθεια Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας και το δεύτερο την Κατασκευή Κελύφους Θερμομόνωσης στο Διοικητήριο της Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου και την μείωση λειτουργικών του εξόδων.

Η τελευταία εξέλιξη είναι η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας υποβολής προσφορών επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου εκτιμώμενης αξίας 121.546,79 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) , ενώ για το υποέργο της προμήθειας ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και το επόμενο διάστημα πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία.

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Φλώρινας και παρακολουθείστε τις διαφάνειες παρουσίασης του ετήσιου απολογισμού, μ΄ ένα κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://florina.pdm.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/PE-Florinas-Etisios-apologismos-2020.pdf

 

Ακολουθεί μέρος 3ο.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail