Απογραφή αιγοπροβάτων από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Φλώρινας υπενθυμίζει σε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους ( ότι πρέπει να κάνουν την ετήσια απογραφή των ζώων τους από 1 Νοεμβρίου -15 Δεκεμβρίου 2015 . Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που θα κάνουν την απογραφή και το αργότερο ως την 15η Δεκεμβρίου πρέπει μαζί με το Μητρώο τους ( όπου θα έχουν συμπληρώσει με ευθύνη τους όλες τις στήλες απογραφής από τη στήλη 1-12) να πάνε στο Κτηνιατρείο τους και να δηλώσουν την απογραφή .

Όσοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν καθόλου ζώα αλλά έχουν τον κωδικό αριθμό της εκτροφής τους και δεν έχουν κάνει αίτηση διακοπής, πρέπει να το δηλώσουν στο Κτηνιατρείο τους.

Από τη φετινή χρονιά η απογραφή μπορεί να γίνει και ηλε-

κτρονικά.

Παρακαλούμε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους να συμ-

μορ φωθούν με τις παραπάνω ημερομηνίες για να από-

φύγουν τις κυρώσεις .

  Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα Κτηνιατρικά Γραφεία και στα τηλέφωνα:

Κτηνιατρικό Γραφείο Φλώρινας:     τηλ.  23850  –  44428

Κτηνιατρικό Γραφείο Παπαγιάννη: τηλ 23850 –    41144

Κτηνιατρικό Γραφείο Μελίτης      : τηλ    23850   – 41144

Κτηνιατρικό Γραφείο Αμυνταίου  : τηλ   23860   –  22248

Κτηνιατρικό Γραφείο Λευκώνα     : τηλ   23850    – 46085 ή 54558.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail