Από 03/07/2017 έως και 31/07/2017 η κατάθεση των δικαιολογητικών για την απόκτηση δέκα (10) νέων αδειών Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/τ.α΄/25/05/2014), θα προχωρήσει στη χορήγηση δέκα (10) νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 689/27-06-2017 (ΑΔΑ 71ΔΟ7ΛΨ-ΜΨΤ)) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα:

  • Εφτά (7) άδειες για πώληση νωπών οπωροκηπευτικών
  • Δυο (2) άδειες για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) και
  • Μια (1) άδεια για πώληση βιομηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισμού, υπόδησης, χαρτικών ειδών παντοπωλείου κ.λ.π.)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας από τις 03/07/2017 έως και τις 31/07/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι ανωτέρω μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού (Πτολεμαίων 1, 53100 Φλώρινα στο τηλ. 23853-50534).

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://florina.pdm.gov.gr/ στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε Φλώρινας και των Δήμων.

 

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail