Απάντηση σε επιστολή των νεφροπαθών για την καθυστέρηση στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Λυπούμαστε πάρα πολύ για την καθυστέρηση που προέκυψε ως προς την καταβολή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών. Σας ενημερώνουμε ότι τόσο οι οικονομικές υπηρεσίες όσο και η περιφερειακή αρχή είχαν προχωρήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη καταβολή του.

Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίζουν για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης αφού διενεργήσουν τον σχετικό έλεγχο και υπάρχει νομιμότητα της δαπάνης που προϋπολογίζεται.

Δυστυχώς, στη δική σας περίπτωση, η ανάληψη της δαπάνης, κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) Π.Ε. Φλώρινας, θα έπρεπε να τύχει της έγκρισης της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, παρόλο που ο προϋπολογισμός για την καταβολή του επιδόματος Δεκεμβρίου αφορούσε το έτος του 2015, και αυτό θα έπρεπε να καταβληθεί χωρίς να υπάρχει, κατά την άποψή μας, απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Από την πλευρά μας, και σε συνεννόηση με την ΥΔΕ Π.Ε. Φλώρινας, θα κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό τα επιδόματα, και για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουάριου του 2016.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας

Στέφανος Μπίρος

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail