Ανάρτηση νέου κτηματικού καθεστώτος αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση νέου κτηματικού καθεστώτος αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγρ/τος Αμμοχωρίου ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 31-05-2021 θα αναρτηθούν  στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Κοινότητας Αμμοχωρίου και θα παραμείνουν τοιχοκολλημένα για δέκα (10) ημέρες:

α) Διάγραμμα του διαμορφωθέντος Νέου Κτηματικού Καθεστώτος αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου

β) Κτηματολογικός πίνακας του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου

Προσκαλεί :

Τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν , στην Επιτροπή Αναδασμού εντός δέκα ημερών από τις 31-05-2021 , τυχόν ενστάσεις τους για την θέση που διαμορφώθηκε η ιδιοκτησία τους , για την ποιοτική κατάταξη των γαιών που αποτελούν τη νέα ιδιοκτησία τους και για σφάλματα του κτηματολογικού πίνακα.

Για κάθε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Αναδασμού (Κόρδας Κ. – Βράντση Ε. – Γκέσου Φ.- Μίγκος Σ.)

Τηλ. επικοινωνίας : 2385350484,  2385350549, 2385350544, 2386022478

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail