Ανάρτηση κτηματολογικού πίνακα αγροκτήματος Σκοπιάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση κτηματολογικού πίνακα αγροκτήματος Σκοπιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Σκοπιάς ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 4-10-2021 είναι αναρτημένα στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Σκοπιάς:

1) Κτηματολογικός πίνακας και διάγραμμα της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό Σκοπιάς

2) Διάγραμμα στο οποίο εμφανίζεται η εκτίμηση και ποιοτική κατάταξη των τεμαχίων του αναδασμού αγροκτήματος Σκοπιάς

3) Πίνακας εκτιμήσεως και ποιοτικής κατάταξης των τεμαχίων του αναδασμού αγροκτήματος Σκοπιάς

Και προσκαλεί:

Τους κτηματίες της περιοχής που περιλαμβάνεται στον αναδασμό να λάβουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν, στην Επιτροπή Αναδασμού:

Α) εντός δέκα ημερών από τις 4-10-2021 τυχόν ενστάσεις τους για την ποιοτική κατάταξη των γαιών και

Β)εντός 30 ημερών από τις 4-10-2021 τυχόν ενστάσεις τους για οποιαδήποτε εγγραφή στον κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα που να αφορά τα τεμάχια τους.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail