Αίτηση χορήγησης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Γεωργιάδης Βασίλειος)

Φυάλες υγραερίου

Κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, αίτηση του Γεωργιάδη Βασιλείου προκειμένου να του  χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Ο αναφερόμενος έχει έδρα στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου, του Δήμου Φλώρινας, του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.:  035637219.

 

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση αυτή.

 

   – Ε.Π –

   α/α

 Ο Αν. Προϊστάμενος

    Διεύθυνσης Ανάπτυξης

    Π.Ε. Φλώρινας

   Νικόλαος Νικολάου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail