Φυάλες υγραερίου

Αίτηση χορήγησης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Γεωργιάδης Βασίλειος)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, αίτηση του Γεωργιάδη Βασιλείου προκειμένου να του  χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Ο αναφερόμενος έχει έδρα στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου, του Δήμου Φλώρινας, του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.:  035637219.

 

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση αυτή.

 

   – Ε.Π –

   α/α

 Ο Αν. Προϊστάμενος

    Διεύθυνσης Ανάπτυξης

    Π.Ε. Φλώρινας

   Νικόλαος Νικολάου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail