Παράταση του Προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση του Προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης στα πλαίσια      του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Φλώρινας  ανακοινώνει την παράταση των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη Δράση 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος». 

 Επισυνάπτουμε την υπ΄ αριθµ. 4251/23-05-2018  Απόφαση τροποποίησης της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, που αφορά στην  υποβολή  προτάσεων στη ∆ράση  4.1.1 «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη ∆ράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Π.Α.Α. 2014-2020, σύµφωνα µε την οποία παρατείνονται οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

 

Οι νέες ηµεροµηνίες υποβολής ορίζονται ως εξής:

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017.

Ως   καταληκτική   ημερομηνία   για   την   δημιουργία   νέων       υποβολών,   ορίζεται   η 05/06/2018.

Ως   καταληκτική   ημερομηνία   υποβολής   τόσο   του   πρώτου   όσο   και   του   δεύτερου σταδίου, ορίζεται η 05/07/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/07/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. Πληροφορίες: ΠΕ Φλώρινας, ΓΡΑΦΕΙΟ 11,  1ος ΟΡΟΦΟΣ, Κος. Πολατίδης Ιωάννης, Τηλ:2385350542

Τα παραπάνω  καθορίζονται  με την υπ΄αριθμ. 4251/23-05-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ  η οποία επισυνάπτεται (Ψ2ΧΝ4653ΠΓ-ΥΤΧ).

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail