Ηλεκτρονική κλήρωση

Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2018

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Συγκροτούµε διµελή Επιτροπή Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων επιλογής Μελών Επιτροπών ∆ιαγωνισµών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2018.

Τακτικά Μέλη:

1.Πηλείδης Παντελής , Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, αν. προϊστάµενος τµήµατος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, εγγεγραµµένος χρήστης στο σύστηµα Μη.Μ.Ε.2.

2.Νικολάου Νικόλαος, Τ..Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αν. προϊστάµενος τµήµατος Επαγγέλµατος, εγγεγραµµένος χρήστης στο σύστηµα Μη.Μ.Ε.2.

Η θητεία της παραπάνω επιτροπής λήγει την 31/12/2018.

 

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση της Δ/νσης Ανάπτυξης.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail