Οριστική έκθεση ελέγχου της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΤΑ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας ‘Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού της ‘ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΤΑ’ στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. […]

Όλο το άρθρο