Οριστική έκθεση ελέγχου της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΤΑ

Ενημέρωση Πολιτών Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας ‘Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού της ‘ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΤΑ’ στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ημερομηνία ελέγχου: 21-12-2023
Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού της ‘ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΤΑ’
Υπεύθυνος εγκατάστασης: Γεωργίου Ευανθία
Υπάλληλοι του ΚΕΠΠΕ της ΠΕ Φλώρινας που διενήργησαν την αυτοψία:
Μ. Βοσκοπούλου πολιτικός μηχ/κός, προϊσταμένη του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας Ν .Παρίσης, γεωλόγος, υπάλληλος του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας, Α. Αποστόλου βιολόγος, υπάλληλος του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας, Ι.Μπανιτσιώτου γεωλόγος, υπάλληλος της Δ/νσης Βιομηχανίας εμπορίου παιδείας και απασχόλησης της ΠΕ Φλώρινας
Είδος Ελέγχου: (έκτακτος / συνολικός έλεγχος.)

Κατά το χρόνο του ελέγχου συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας, επιδόθηκαν στοιχεία από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Η έκθεση αυτοψίας υπεγράφη από τους ελεγκτές και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, στο οποίο και του επιδόθηκε αντίγραφο (δείτε και εδώ την Οριστική Έκθεση Ελέγχου – pdf).

Oristiki Ekthesi Elegxou Xino Nero Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail