Δρόμος

Υποβολή πρότασης μελέτης για την κατασκευή-βελτίωση Ε.Ο. 15 από τη διασταύρωση με Ε.Ο. 2 Φλώρινας-Καστοριάς μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Λαιμού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υποβολή πρότασης μελέτης για την κατασκευή-βελτίωση Ε.Ο. 15 από τη διασταύρωση με Ε.Ο. 2 Φλώρινας-Καστοριάς μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Λαιμού

Μετά την 1726/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 19 Νοεμβρίου 2021 περί έγκρισης υποβολής πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας,Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ), της πράξης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή-βελτίωση Ε.Ο. 15 από τη διασταύρωση με Ε.Ο. 2 Φλώρινας-Καστοριάς μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Λαιμού», Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας προέβησαν άμεσα στη σύνταξη φακέλου και υποβλήθηκε τεχνικό δελτίο για την χρηματοδότηση της μελέτης με συνολικό προϋπολογισμό 2.963.000 ευρώ.

Η πρόταση θα αξιολογηθεί άμεσα και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα η έκδοση απόφασης ένταξης χρηματοδότησής της από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail