Υπογράφηκε η τροποποίηση της προκήρυξης για τη Δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία». Παράταση προθεσμίας υποβολής και προσθήκη νέων ΚΑΔ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπογράφηκε η τροποποίηση της προκήρυξης  για τη Δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία». Παράταση προθεσμίας υποβολής και προσθήκη νέων ΚΑΔ.

 

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη υπογράφηκε η Τρίτη (3η) τροποποίηση της προκήρυξης  για τη Δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020».

Με την τροποποίηση δίνεται  παράταση στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης και η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021.

Μετά από συντονισμένη προσπάθεια και ενέργειες της Περιφέρειας προστίθενται και νέοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) ως επιλέξιμοι οι οποίοι έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα και τις ανάγκες τις τοπικής οικονομίας.

Αναφορικά

  • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων – Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
  • Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
  • Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων
  • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος – Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
  • Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών – Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών – Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
  • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
  • Εξόρυξη λιγνίτη – Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος – Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

Επίσης στους δικαιούχους της κατηγορίας Νέες επιχειρήσεις  που έχουν συσταθεί μετά την 01/01/2018 προστίθενται και οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μεταγενέστερα της έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.

Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης τους.

Υπενθυμίζεται ότι, η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης τροποποίησης καθώς και όλο τα αναγκαίο πληροφοριακό υλικό (ερωτήσεις-απαντήσεις, υποβολή αίτησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ, ενδεικτικά υποδείγματα δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων, κ.λ.π).

θα αναρτηθούν στη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία”, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr) και της ΑΝΚΟ (www.anko.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο www.ependyseis.gr.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ τηλ 2310 480.000, www.kepa-anem.gr

β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610 24022 , anko@anko.gr.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail