Πρόθεση δημοπράτησης έργου: “Καθαρισμός κοίτης ποταμού Σακουλέβα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού
Σακουλέβα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Σακουλέβα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού #130.000,00 €#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», για την Α2 Τάξης και Ανω του Μ.Ε.ΕΠ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail