Αίτηση

Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.) και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ466-ΦΕΚ900 Β’/17-3-2017, για το έτος 2020, καλεί τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους της Π.Ε. Φλώρινας, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών:

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση.
Πατήστε εδώ για τα υποδείγματα Αιτήσεων.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail