Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδικού Τάπητα

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδικού Τάπητα

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε Εταιρία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για την Προμήθεια (μεταφορά, και παράδοση), ειδικού Τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πατήστε εδώ για το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail