Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας ειδών κυλικείου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019, προϋπολογισμού 6.000,00 €.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail