Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας ειδών αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών & φάξ καθώς και γραφικής ύλης για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών του Μαϊου 2019

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητας Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια των κατωτέρω ειδών, δηλαδή γραφικής ύλης προϋπολογισμού 16.500,00 € με ΦΠΑ καθώς και  αναλωσίμων φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ προϋπολογισμού 4.500,00 € με ΦΠΑ για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019, καθώς και τις επαναληπτικές αυτών.

Πατήστε εδώ.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail