Πρόγραμμα κατάρτισης κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς θα ξεκινήσει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης στο νομό Φλώρινας διάρκειας 150 ωρών, από τον Φεβρουάριο του 2020, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».

Για τη δράση αυτή αναζητά προμηθευτές επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα εξής: Χαρτικά-αναλώσιμα -είδη γραφείου, Καφέδες-ημιδιατροφή, συνεργεία καθαρισμού, προμηθευτές υλικών πρακτικής άσκησης, προκειμένου να διοργανώσει  εκπαιδεύσεις.

Πατήστε εδώ για ολόκληρη την Ανακοίνωση.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail