Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυχρής ασφάλτου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Π.Ε. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου» και συγκεκριμένα ποσότητα 1.462 πλαστικών δοχείων των 25 Kg για εργασίες επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 13.486,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail