Προμήθεια και εγκατάσταση ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο “Σφήκα”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόχειρος διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την «χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια Προκατασκευασμένου Ταμιευτήρα για τις ανάγκες της «Προμήθειας και εγκατάστασης ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο “Σφήκα”» της Π.Ε. Φλώρινας 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου προϋπολογισμού του Φ.Π.Α
χωρητικότητας 1.800 κυβικών μέτρων.

Πατήστε εδώ για την αναλυτική προκήρυξη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail