Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου έργου : «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε Φλώρινας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Εύξεινο Λέσχη Φλώρινας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους: για την κατηγορία Α:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 63.648,95 € και Β:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 45.222,02 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και συνολικής δαπάνης 135.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. &αναθεώρηση).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/08/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03./09./2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00.

Πατήστε εδώ για όλα τα αναγκαία έγγραφα.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail