Πίνακας Αιτήσεων Ε.Δ.Χ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Θέμα :  Ανάρτηση πινάκων

Σχετ. :

  1. Η αριθμ. 54/31-01-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο.
  2. Η αριθμ. 223/24-05-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012».

Σε συνέχεια  των  παραπάνω  σχετικών  και όπως προβλέπεται  από το άρθρο  106 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Β΄/10-04-2012) και την Υ.Α. Αριθμ. οικ. Α 49536/4711 (ΦΕΚ 3357/Β’/17-12-2012), σας αποστέλλουμε συμπληρωμένους τους πίνακες, όπως ορίζει η παραπάνω Υ.Α.

Παρακαλούμε  για  την  ανάρτησή  τους  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας και του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αντίστοιχα, καθώς και τη διαβίβαση τους στην επιτροπή της παραγράφου 4 της Υ.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

Για τον πίνακα αιτήσεων πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail