Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Mετά από δειγματοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας, στις 24 Νοέμβριου 2015, στην επιχείρηση «ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» που βρίσκεται στην οδό Βασ.Γεωργίου 18, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, ελήφθη δείγμα με α/α 5/2015 «Στρωματοθήκη Πετσετέ». Η ανωτέρω επιχείρηση προμηθεύτηκε το προϊόν από την «ΑΦΟΙ Κ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ Ο.Ε.», (Εισαγωγές –Λευκά είδη-Εξοπλισμός ξενοδοχείων), που βρίσκεται στην οδό Κλείτορος 27, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132 Αθήνα.

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τον έλεγχο χημικών και βιομηχανικών προϊόντων για το έτος 2015, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Γενικού Χημείου του Κράτους, το δείγμα εξετάστηκε από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών –   Τμήμα Α΄ – Α΄Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων και βρέθηκε στην κατ΄εφεση εξέταση ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Συγκεκριμένα η σύνθεση των ινών του προϊόντος που δηλώνεται (επί της συσκευασίας στην αγγλική γλώσσα: 80%cotton, 20%polyester), λαμβάνοντας υπόψιν και την επιτρεπόμενη κατασκευαστική ανοχή (±3%), δε συμμορφώνεται με την προσδιοριζόμενη σύνθεση των ινών του προϊόντος (Πολυεστέρας :62±1%, Βαμβάκι: 38±1%). Το γεγονός αυτό συνιστά παράβαση των όσων ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1007/2011 (Άρθρο 1, Άρθρα 9, 15, Άρθρα 18, 19, 20, και Παραρτήματα VIII, και IX), και στην Υπουργική Απόφαση Α2-718 άρθρο 79 παράγραφος 1. Η σύνθεση που δηλώνεται στην αγγλική γλώσσα είναι αναληθής και ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να λάβει μια απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάμβανε.

Σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25, 26 του Ν.4177/07-08-2013, στην «ΑΦΟΙ Κ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ Ο.Ε.» επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) για παραπλανητική σήμανση /επισήμανση κατά παράβαση του άρθρου 79  των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014), με την υπ΄αριθμ. 128/08-02-2017 Απόφαση Ανάπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail