Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανάδειξης του οικοσυστήματος

Παρεμβάσεις Βελτίωσης και Ανάδειξης του οικοσυστήματος από την Π.Ε. Φλώρινας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προχωρούν στην Π.Ε. Φλώρινας έργα και δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα στον Δήμο Αμυνταίου σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση του αποστραγγιστικού δικτύου της Χειμαδίτιδας, έργο αξίας 1.810.400 ευρώ, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Κοινοτήτων, Βαλτονέρων, Λιμνοχωρίου, Αναργύρων και Πεδινού, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες ροής.

Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανάδειξης του οικοσυστήματος

Οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν:

-Απομάκρυνση της βλάστησης από τα πρανή των τάφρων.

– Εκβαθύνσεις – εκσκαφές που αφορούν τόσο την απομάκρυνση φερτών υλικών όσο και τη διεύρυνση της κοίτης.

– Διαμόρφωση της κατά μήκος κλίσης των τάφρων, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή απορροή και αποστράγγιση των καλλιεργημένων εδαφών.

-Αντικατάσταση υφιστάμενων οχετών ή κατασκευή νέων, όπου απαιτείται.

– Κατασκευή αναχωμάτων για την προστασία όμορων εκτάσεων, όπου απαιτείται.

– Κατασκευή θυροφραγμάτων στις δευτερεύουσες τάφρους για τη διαχείριση υδάτων.

– Εργασίας καθαρισμού της αυτοφυούς  ποώδους και θαμνώδους βλάστησης στην εκτροπή του ρέματος του Σκλήθρου, καθώς και στην ενωτική διώρυγα Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας.

Επίσης, τα τεχνικά συνεργεία της Π.Ε. Φλώρινας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας πραγματοποίησαν εργασίες συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου στο δασικό σύμπλεγμα της Κοινότητας Δροσοπηγής, με στόχο την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών:

– Την εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων, με την ευρύτερη έννοιά της, που περιλαμβάνει όλες τις συναφείς δραστηριότητες από την αναδάσωση μέχρι την ξύλευση.

– Τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις, που σχετίζονται με την προστασία, τον τουρισμό και την αναψυχή όπως δασοφυλάκεια, παρατηρητήρια, κ.λ.π.

– Την ασφαλή διακίνηση του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία δασικών εκτάσεων.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail