Παράταση χορήγησης καρτών ΑΜΕΑ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση χορήγησης καρτών ΑΜΕΑ

Σε συνέχεια της κατωτέρω εγκυκλίου, παρατείνεται η χορήγηση καρτών ΑΜΕΑ μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2016.

Σχετική εγκύκλιος: Υπ’ αρίθμ.Πρωτ.Δ24α/Φ.11/Γ.Π.οικ58156/1009/14-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ) εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης.

Πληροφορίες:

Καρακόλη Ελένη, τηλ.23853 50475, φαξ. 23853 50466, e-mail e.karakoli@florina.pdm.gov.gr

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail