Οριστική έκθεση ελέγχου για τη λειτουργία της δραστηριότητας ‘ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ’

Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος πουλερικών, κόκκινου κρέατος, και αλλαντικών της εταιρείας ‘ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ’» που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στις 29-11-2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας, για τον έλεγχο τήρησης πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και  της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα Βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος πουλερικών, κόκκινου κρέατος, και αλλαντικών της εταιρείας ‘ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ’ που λειτουργεί στη θέση ΒΙΠΕ Φλώρινας, Π.Ε.Φλώρινας. Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η (16) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους και διαβιβάστηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας, κ Μπέλλη Δημήτριο, ο οποίος την αποδέχτηκε (pdf).

Oristiki Ekthesi Elegxou Bellis
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail