Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης των αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Αμμοχωρίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Κοινότητας Αμμοχωρίου, η διαδικασία της κλήρωσης για τα νέα αγροτεμάχια του αναδασμού στην οποία συμμετείχαν 250 δικαιούχοι. Ο αναδασμός αφορούσε έκταση 11.500 στρεμμάτων.

Παρόντες και επιφορτισμένοι με την ομαλή ροή της κλήρωσης αλλά και της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω COVID 19,  ήταν τα μέλη της Επιτροπής Αναδασμού και ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε. Φλώρινας.

Ευχαριστούμε για την άψογη συμπεριφορά και την υπομονή που υπέδειξαν οι δικαιούχοι του αναδασμού καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας που ξεκίνησε στις 09:00 και περατώθηκε στις 17:00.

Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αμμοχωρίου για την πολύτιμη βοήθειά του πριν και κατά την διάρκεια της διαδικασίας κλήρωσης.

Στο επόμενο διάστημα των δύο ή τριών μηνών θα αναρτηθεί το διάγραμμα του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος όπου θα φαίνονται αποτυπωμένα όλα τα ακίνητα του αναδασμού , σύμφωνα με τον αριθμό που ανέσυρε ο κάθε κτηματίας και το διάγραμμα της φοράς κλήρωσης που είχε τοιχοκολληθεί στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων.

Για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση επισημαίνουμε ότι η αρίθμηση των Ζωνών που εμφανιζόταν στο διάγραμμα φοράς κλήρωσης δεν έχει καμία σχέση με τους αριθμούς που ανέσυραν οι κτηματίες.

Στόχος της διενέργειας ενός αναδασμού είναι η βελτίωση της γεωργικής εκμετάλλευσης μέσω:

  • Της αύξησης του μέσου μεγέθους των αγροτεμαχίων συνενώνοντάς τα και περιορίζοντας έτσι τις μη παραγωγικές διάσπαρτες μικροκαλλιέργειες.
  • Της δημιουργίας αγροτικού οδικού δικτύου που προσφέρει πρόσβαση οχημάτων και μηχανημάτων σε όλα τα αγροκτήματα και εξασφαλίζει ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων.
  • Της δημιουργίας εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων που οδηγούν σε σημαντική μείωση (μπορεί να αγγίξει και το 50% ) του κόστους παραγωγής.
  • Της συγκράτησης του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, ενισχύοντας την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Για κάθε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Αναδασμού στα τηλ. επικοινωνίας : 2385350584,  2385350549, 2385350544, 2386022478.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail