Ολοκληρώθηκαν τα έργα για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην Π.Ε. Φλώρινας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκε στην Π.Ε. Φλώρινας το έργο¨Αντιστήριξη Πρανών Ρεμάτων – Αντιπλημμυρική Προστασίας Ποταμών¨ για την προστασία των ποταμών της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ομαλή απορροή των επιφανειακών υδάτων.

Συγκεκριμένα οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας πραγματοποίησαν εργασίες-παρεμβάσεις:

Στην Κοινότητα Αρμενοχωρίου, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων του πρανούς εντός του οικισμού, προκειμένου να προστατευθεί από υποσκαφή και πιθανή ολίσθηση του. Επίσης πραγματοποιήθηκε ανάντη της γέφυρας καθαρισμός της κοίτης του ποταμού.

Στην Κοινότητα Αετού συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων συρματοκιβώτιων στα θεμέλια της γέφυρας προς το Νυμφαίο, καθαρισμός της κοίτης του ποταμού και τοποθέτηση κλειδωμάτων ασφαλείας επί της γέφυρας.

Στην Κοινότητα Σκλήθρου, συντήρηση και αποκατάσταση των δύο υφιστάμενων διαβάσεων.

Στην Κοινότητα Πελαργού, καθαρισμός χειμάρρου.

Στην Κοινότητα Βαρικού, καθαρισμός αρδευτικών καναλιών και ρεμάτων.

Τέλος στην Κοινότητα Σκοπιάς, καθαρισμός του ρέματος εντός του οικισμού.

 

Ολοκληρώθηκαν τα Έργα για την Προστασία και Αναβάθμιση του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος στην Π.Ε. Φλώρινας

Ολοκληρώθηκαν τα Έργα για την Προστασία και Αναβάθμιση του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος στην Π.Ε. Φλώρινας

 

Ειδικότερα ο καθαρισμός της κοίτης των ποταμών των Κοινοτήτων περιλάμβανε:

α. Εργασίες ελέγχου και καθαρισμού της κοίτης των ποταμών και των ρεμάτων από  αυτοφυή βλάστηση.

β. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται μέσα στην κοίτη των ποταμών και των ρεμάτων δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή ροή των υδάτων.

γ. Εργασίες καθαρισμού της διατομής από κορμούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριμμάτων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541- (κ.ε. 2014ΕΠ541100001) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανήλθε στο ποσό των 250.000 €.

Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση του αποστραγγιστικού δικτύου της Χειμαδίτιδας, έργο αξίας 1.810.400 €, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Κοινοτήτων, Βαλτονέρων, Λιμνοχωρίου, Αναργύρων και Πεδινού, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες ροής.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail