Συντήρηση οδικού δικτύου

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου»

Η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε στις 12-4-2022 (Πρακτικό 20ης Συνεδρίασης).

Η Οικονομική αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου», με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α.α. 188035, για τις 03-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ..

Πατήστε εδώ για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail