Πρόγραμμα κατάρτισης κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ” Φλώρινας αναζητεί πιστοποιημένη εκπαιδευτική υποδομή με 2 αίθουσες

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Για την υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών με ευθύνη του  Κέντρου  ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, το χρονικό διάστημα από 2-10-2017 έως 10-11-2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» ,  για δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020, αναζητείται πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή με δύο αίθουσες των 25 ατόμων στο Δ.Δ. Φλώρινας.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail