Κενές θέσεις φαρμακείων (Ιανουάριος 2023)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Κενές θέσεις φαρμακείων (Ιανουάριος 2023)

Οι αιτήσεις για ίδρυση φαρμακείου υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-2023 έως 15-2-2023 ηλεκτρονικά στο email: d.dykm@pdm.gov.gr και σε περίπτωση αδυναμίας  ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φλώρινας, Διοικητήριο, Πτολεμαίων 1, 4ος όροφος.

Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως, ή με εκπρόσωπο δυνάμει εξουσιοδότησης θεωρημένης σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει.

Πατήστε εδώ για τις Κενές Θέσεις.

Πατήστε εδώ για την Αίτηση – Δικαιολογητικά.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail