Κατάθεση αίτησης Γεωργιάδη Βασιλείου για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Πετρέλαιο

Κατάθεση αίτησης Γεωργιάδη Βασιλείου για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 479/27.06.2019 αίτηση του Γεωργιάδη Βασίλειου, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Ο  αναφερόμενος διαμένει μόνιμα στην Τ.Κ. Λαιμού, στο Δήμο Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έχει Α.Φ.Μ.:  035637219,

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση αυτή.

– Ε.Π –

α/α

Ο Αν. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Π.Ε. Φλώρινας

 

Νικόλαος Νικολάου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail