Πετρέλαιο

Κατάθεση αίτησης Γεωργιάδη Βασιλείου για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Κατάθεση αίτησης Γεωργιάδη Βασιλείου για χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 479/27.06.2019 αίτηση του Γεωργιάδη Βασίλειου, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

Ο  αναφερόμενος διαμένει μόνιμα στην Τ.Κ. Λαιμού, στο Δήμο Πρεσπών, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, έχει Α.Φ.Μ.:  035637219,

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση αυτή.

– Ε.Π –

α/α

Ο Αν. Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Π.Ε. Φλώρινας

 

Νικόλαος Νικολάου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail