Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΤΗΣ», με προϋπολογισμό   #200.000,00 Ευρώ #.

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Τεχνική Έκθεση Μελέτης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Τιμολόγιο Μελέτης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Προϋπολογισμό του έργου, πατήστε εδώ.

Για την αναλυτική διακήρυξη με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ, πατήστε εδώ.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail