Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – Το εργαλείο όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη συμμετοχή και τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ. Ενημέρωση και ανάπτυξη συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών για την καλύτερη επικοινωνία του θεσμού

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι το εργαλείο με το οποίο οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους, σε οποιονδήποτε τομέα έχει αυτή την δυνατότητα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, την προστασία των καταναλωτών, τη γεωργία, την αλιεία, την ενέργεια, τις μεταφορές ή το εμπόριο.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΠΠ.

Μια ΕΠΠ μπορεί να ξεκινήσει από τουλάχιστον επτά (7) πολίτες κράτους – μέλους της ΕΕ, οι οποίοι διαμένουν σε επτά (7) διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και έχουν ηλικία που  τους παρέχει το δικαίωμα του εκλέγειν. Δικαίωμα υπογραφής – δήλωσης υποστήριξης της ΕΠΠ έχουν όλοι οι πολίτες κράτους – μέλους της ΕΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα  του εκλέγειν.

 

Η αρμόδια Αρχή σε εθνικό επίπεδο – στοιχεία επικοινωνίας

Η αρμόδια αρχή στο εθνικό επίπεδο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εκλογών και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική ενημέρωση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή:

https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-ota/eyropaiki-protovoylia-politon

Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα με email στους αρμόδιους υπαλλήλους στις  διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mixanorganosi@ypes.gr, te.ekloges@ypes.gr, jparaskevas@ypes.gr, k.chatzivasiloglou@ypes.gr, p.panagiotopoulos@ypes.gr ή να  επικοινωνήσουν προφορικά μαζί τους στα τηλέφωνα: 213 136 1183 – 1136 – 1138.

Συνημμένο υλικό:

Εργαλεία για μια επιτυχημένη ΕΠΠ

Φυλλάδιο για την ΕΠΠ

Οδηγός για την ΕΠΠ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail